Hur lägger man ner ett aktiebolag?

Det finns olika anledningar till att man vill avveckla ett aktiebolag. Det kan bero på sviktande kundunderlag, investerare som dragit sig ur eller att man helt enkelt inte längre vill driva sitt företag men inte heller är villig att sälja sitt innehav till någon annan. Oavsett skälen till varför man väljer att avveckla aktiebolag så finns det några saker att tänka på. Vi kikar närmare.

Saker att tänka på när ett aktiebolag avvecklas

Det finns flera olika sätt att göra detta på:

  • Likvidering
  • Konkurs
  • Fusion
  • Delning
  • Sälja hela innehavet

Vid en fusion eller delning lever delar av aktiebolaget kvar men i en annan form. Det gör att vissa varumärkesskydd och liknande kan ingå och du avsäger dig då alla de rättigheterna till dem. Att sälja hela innehavet är ett alternativ som används av många som vill avveckla aktiebolag. De säljer då till ett företag som sköter hela likvideringsprocessen åt dig. Du slipper all administration och får ut inneståendemedel snabbt. 

Likvidering och konkurs innebär att företaget läggs ner helt och hållet. Glöm inte att du måste avsluta bokföringen på rätt sätt och att ett sista bokslut måste göras oavsett när under året företaget läggs ner. Sedan måste detta sparas i sju år. 

Om du väljer att sälja hela innehavet till någon som ska avveckla det åt dig bör du vara vaksam. Det är ett vanligt sätt att skapa bulvanföretag för kriminell verksamhet. Man köper hela aktieinnehav och istället för att lägga ner så använder man firman som en täckmantel. Anlita bara företag du litar på när du säljer hela innehavet!

6 Nov 2021