Få en bra kreditvärdighet

Har du koll på huruvida du är kreditvärdig eller inte? Kreditvärdighet är ett mått på förmågan att betala sina skulder, så som lån och fakturor. Måttet används av långivaren (borgenären) för att bedöma betalningsförmåga hos låntagaren (gäldenären) och kan appliceras på såväl privatpersoner som företag och länder. Kreditvärdighet kan även kollas upp då du ska hyra bostad, teckna nytt abonnemang eller liknande. Det är bra att ha en så god kreditvärdighet som möjligt. Det som kan dra ner är att du har låg inkomst, betalningsanmärkningar, många upplysningar via UC eller många lån och krediter som syns på din UC.

UC är kort för Upplysningscentralen och är en av de instanser som visar information om dig när en kreditupplysning görs. Det finns även de som tar kreditupplysning via Bisnode eller via Creditsafe. 

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet baseras på en kreditbedömning. De som gör denna bedömning är banker och långivare. De väger in flera olika faktorer för att se vad du får för riskprofil som det heter. I detta så vägs flera olika faktorer in. Det är ekonomiska faktorer så väl som sociala faktorer:

Ekonomiska faktorer:

 • Inkomst och anställningsform
 • Boende/fastighetsägande
 • Skuldbörda och antal lån/krediter
 • Betalningsanmärkningar
 • Kreditupplysningar

Sociala faktorer:

 • Civilstånd
 • Ålder
 • Bostadsort

Övriga riskfaktorer (förändringar):

 • Flyttat eller köpt ny bostad
 • Förändrat civilstånd
 • Friställning eller byte av arbetsplats
 • Ökad skuldsättning

För att de ska se om du har betalningsförmåga så kollar de av inkomster som då kan vara av arbete, pension, eller bidrag från FK. De kollar även av utgifter som skatt, boendekostnad, antal barn och levnadskostnader. 

Kreditrisk hör samman med din betalningsförmåga. Men olika banker kan göra olika bedömningar.

Öka kreditvärdigheten

Om du inte har koll på din kreditvärdighet, så kan du köpa en upplysning på dig själv, via minuc.se. Ladda även hem Kreddy, som är en app som visar kreditrisken i procent, samt även stolpar upp eventuella lån och krediter. 

På din kreditupplysning kan du se vad du har tjänat, om du har underskott, om du har betalningsanmärkningar samt även se alla lån och krediter som du har, om du har. 

Om du har många små lån och krediter så kan det vara bra att samla dem i ett enda lån för det ger dig bättre kreditvärdighet, samt att det kostar dig mindre med per månad. 

Det enklaste sättet att ha en bra kreditvärdighet är att du alltid se till att vårdar din privata ekonomi på ett bra sätt. Se till så att du alltid betalar dina fakturor i tid. Dels slipper du kostnader i form av påminnelseavgifter dels slipper du även hamna först hos inkasso och sedan hamna hos Kronofogden och få betalningsanmärkningar. 

4 Mar 2021