För- och nackdelar med fakturaförsäljning för småföretagare

Småföretagare står ofta inför utmaningar när det kommer till att hantera kassaflödet. En populär lösning är att sälja sina fakturor till en tredje part i utbyte mot omedelbar kontantinsättning.

Låt oss titta på några av de finansiella för- och nackdelarna med denna affärspraxis.

Fördelar

 1. Förbättrat kassaflöde
  Fakturaförsäljning ger dig tillgång till omedelbar likviditet. Du slipper vänta på att dina kunder ska betala och kan använda pengarna för att täcka kostnader eller investera i tillväxt.
 2. Riskminskning
  Du överför kreditrisken till köparen av fakturan. Om din kund inte kan eller vill betala påverkar det inte ditt företag negativt.
 3. Fokusera på kärnverksamheten
  Genom att outsourca fakturahanteringen kan du frigöra tid och resurser för att fokusera på din kärnverksamhet och tillväxtinitiativ.

Nackdelar

 1. Kostnader
  Fakturaförsäljning är inte gratis. Det finns avgifter och räntor knutna till att sälja dina fakturor. Det är viktigt att noggrant utvärdera kostnaderna och se till att de inte överskrider de ekonomiska fördelarna.
 2. Förlorad kontroll
  Genom att sälja dina fakturor förlorar du kontrollen över kundrelationen. Tredje parter kan ha en annan kommunikationsstil och kundhantering än vad du föredrar.
 3. Potentiellt tapp gällande kundförtroende
  Vissa kunder kan uppfatta fakturaförsäljning som en signal om att ditt företag har finansiella problem. Det är viktigt att hantera detta kommunikationsmässigt och försäkra kunderna om att det är en rutinmässig företagspraxis.

Fakturaförsäljning kan alltså vara en värdefull resurs för småföretagare att hantera kassaflödesutmaningar men det är viktigt att noggrant väga fördelar och nackdelar och överväga kostnadseffektiviteten för just din specifika situation.

4 Oct 2023